پنجشنبه, 01 جون, 2023 12:26

مشتریان


پیمانکار اصلی طرف قرارداد با

  - اداره کل راه و ترابری استان تهران

  - شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران

  - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

  - سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و شهرداریهای مناطق تهران بزرگ

  -تامین کننده شن و ماسه و آسفالت دهها پروژه ملی و طرح بزرگ عمرانی در سطح استان تهران

  - پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری شهرهای مختلف استان تهران و استان سمنان

©2012,All Right Reserved
design@ordiban