شنبه, 09 دسامبر, 2023 02:20

اهداف

 

- تدوین وتکمیل سیستم گزارش دهی کمی و کیفی کارخانه

- ایجاد کمیته های تخصصی ثابت و انتخاب اعضا با حکم مدیریت ( بازاریابی ،آموزش و پژوهش ، منابع انسانی ،خرید تجهیزات و امور بین الملل )

- ایجاد واحد کنترل پروژه (آرشیو فنی و مستند سازی )

- تشکیل سیستم HSE و آموزش پرسنل آن

- تهیه پیش نویس چارت سازمانی جدید

- استانداردسازی خط تولید شن و ماسه و آسفالت و اخذ تاییدیه های آن

- ایجاد دفتر R&D و تجهیز کتابخانه شرکت

- برنامه ریزی مدون دوره ای کالیبراسیون ابزار دقیق و لوازم آزمایشگاهی

- ساماندهی ناوگان ماشین آلات تحت اتوماسیون

- امکان سنجی تجهیز شرکت به دستگاههای مرمت آسفالت ( درزگیری و ... )

- تهیه چک لیست نظارت کارگاهی

- هماهنگی بازدیدهای دوره ای مدیران کارفرمایان از امکانات شرکت

- تهیه تفاهم نامه های فیمابین با انجمنهای مهندسی روسازی آسفالت ، انجمن شن و ماسه ، سندیکای امولسیون و ...

- برنامه ریزی جهت شرکت در سمینارها ، نمایشگاههای داخلی و خارجی

- هماهنگی لازم جهت بازدید از تولید کنندگان قیر در بخش خصوصی

- ساماندهی تابلوهای معرفی شرکت در مسیر کارخانه

©2012,All Right Reserved
design@ordiban