جمعه, 22 ژانویه, 2021 04:49

تماس با ما

  دفتر مرکزی و کارخانجات : تهران ، کیلومتر 35 جاده خاوران ، بعد از شهرستان پاکدشت ، جاده جمال آباد، جاده گاز

کدپستی: ۳۳۹۹۱۶۹۹۹۴

صندوق پستی: ۳۱۴-۳۳۹۵۵

تلفکس : ۳۶۰۹۳۳۶۱-۰۲۱ 

تلفن:۲ -۳۶۰۹۳۱۸۰-۰۲۱

گیرنده ایمیل سمت
 آقای علی فدایی  ali.fadaee@alejpars.com  رئیس هیئت مدیره
 خانم نسترن فدایی  fadaee.n96@ut.ac.ir  مدیرعامل
خانم سپیده فدایی s.fadaee@alejpars.com  نایب رئیس هیئت مدیره
خانم زهره فدایی shayeste.fadaee@gmail.com مدیر بازرگانی
 آقای بابک فدایی   m.fadaee@alejpars.com معاون بازرگانی
 امور اداری  info@alejpars.com کارمند اداری  

 

©2012,All Right Reserved
design@ordiban